Polityka prywatności aplikacji mobilnej DRUGSTOP

 1. Niniejszy dokument zawiera politykę prywatności aplikacji mobilnej DRUGSTOP (dalej: Aplikacja) opracowanej przez Spółkę TITUTO Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Zelwerowicza 52G, 35-601 Rzeszów, NIP: 813-367-20-85, REGON: 180833938, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000416819, akta której to spółki prowadzone są przez XII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego w Rzeszowie (dalej: Spółka).
 2. Identyfikator urządzenia mobilnego może być wysyłany do Spółki w trakcie korzystania z aplikacji i może być wykorzystywany w celu jednoznacznego zidentyfikowania urządzenia mobilnego.
 3. Aplikacja może uzyskać dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym:
 4. Aplikacja nie przechowuje żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego użytkownika aplikacji.
 5. Anonimowe dane dotyczące aktywności użytkowników w Aplikacji mogą być przetwarzane przez Spółkę do celów statystycznych.
 6. W przypadku braku zgody na niniejszą politykę prywatności nie należy instalować Aplikacji lub należy ją odinstalować.
 7. Spółka oświadcza, iż postara się zapewnić użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Aplikacji. Nie może jednak zagwarantować pełnego bezpieczeństwa transmisji przez Internet. Wszelkie zdarzenia, mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym np. dotyczące podejrzenia udostępnienia plików zawierających wirusy i innych plików o podobnych charakterze, należy zgłaszać Spółce na adres poczty elektronicznej: contact@tituto.com.
 8. Spółka informuje, że może przetwarzać, zgodnie z przepisami prawa, dane dotyczące numeru (również IP) i modelu urządzenia użytkownika oraz czasu użytkowania Aplikacji oraz dane eksploatacyjne dotyczące działań użytkownika. Dane te przetwarzane mogą być w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.
 9. Zasady ochrony prywatności i danych osobowych obowiązujące w ramach serwisów internetowych Partnerów Spółki, znajdują się na stronach tych Partnerów.
 10. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na stronie http://drugstop.tituto.com/polityka-prywatnosci.html.
 11. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: TITUTO Sp. z o.o. w Rzeszowie, ul. Zelwerowicza 52G, 35-601 Rzeszów, e-mail: contact@tituto.com.